Вакансии

Вакансии

NB! ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!         

Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda inspektorit

Inspektori tööülesanded:   
• sotsiaalnõustamise (isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest) korraldamine
• Sillamäe linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatud toimingute teostamine sotsiaalteenusena üürile antavate eluruumi taotluste menetlemisel, sõlmitud üürilepingute täitmise kontrollimine
• klientide külastamine ja seotud sellega dokumentide täidamine
• võlanõustamine
• projektitegevusega seotud ülesannete täitmine, asutuse projektide algatamise ja läbiviimise korrast sh projektide planeerimine, projektide vormistamine, kinnitamiseks esitamine, täitmise jälgimine ja aruande või kokkuvõtte koostamine
• omasteta matuse korraldamine
• ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine
 
Nõuded kandidaadile:
• soovituslik sotsiaaltööalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus
• soovituslik varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas
• soovituslik kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus kõnes ja kirjas
• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest
• sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus
• oskus töötada iseseisvalt, kuid ka meeskonnas
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus
• soovituslik B-kategooria autojuhiload

 
Töö asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Geoloogia tn. 18
Töö asumise aeg: nii kiiresti kui on võimalik
Tööaeg: täiskohaga
Puhkus: 35 päevad
 

Kandideerimise info:
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV,
• haridust tõendavate dokumentide koopiad,
• väljavõte karistusregistrist,
• motivatsioonikiri.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 05. veebruariks 2024.a Hoolekandeasutuse „Sügis“ e-posti aadressile sugisinfo@gmail.com märgusõnaga „Inspektor».
Lisainfo telefonil 39 25793 või e-posti teel: sugisinfo@gmail.com, hoolekandeasutuse „Sügis“ direktor Svetlana Prokofjeva

                                                                                                                                                                               

NB! ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!

Учреждение  „Sügis“ ищет  в свой коллектив старшего работника дневного центра

В рамках реализации проекта Европейского Социального фонда нр.2014-2020.2.02.21-0351  «Создание Силламяэского дневного центра для людей с деменцией»» учреждение «Sügis» примет на работу старшего работника дневного центра.
Рабочая занятость: 0,5 ставки.
Рабочее время: 4 часа по рабочим дням
Начало работы: 01.01.2022
Длительность проекта: 01.01.2022-30.09.2023. (Предполагается дальнейшее развитие услуг)
Основные обязанности:

 • организация работы дневного центра и помощников по уходу на дому, контроль;
 • организация работы персонала, контроль;
 • создание и поддержание безопасной работы дневного центра, надзор;
 • ведение рабочей документации.

Требования к кандидату

 • Социальное или медицинское образование или наличие курсов Работник по уходу/Руководитель деятельности;
 • Желателен опыт работы в социальной сфере;
 • Хорошее знание эстонского языка;
 • умение пользоваться компьютером и офисной техникой.

Мы предлагаем:

 • интересную работу и приобретение ценного опыта;
 • дополнительное обучение;
 • современную рабочую среду;
 • дружелюбный и отзывчивый коллектив.

Дополнительная информация:

 • отпуск 28 дней
 • Заработная плата 0,5 ставки 600 евро/мес.

Для кандидирования документы (CV, документы об образовании или курсах, выписку из регистра наказаний) можно предоставить в учреждение «Sügis» по адресу ул. Геологическая 18, Силламяэ, 40233 или дигитально подписанное CV и прочие документы можно прислать на эл.почту sugisinfo@hot.ee. Информация по телефону 39 25 793, моб. 5342 1753

 

                                                                                                                                                                                                                                               

NB! ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!

Учреждение  „Sügis“ ищет  в свой коллектив работников по уходу в дневном центре

В рамках реализации проекта Европейского Социального фонда нр.2014-2020.2.02.21-0351 «Создание Силламяэского дневного центра для людей с деменцией»» учреждение „Sügis“ примет на работу 3 работников по уходу для работы в дневном центре.

Рабочая занятость: полная.
Рабочее время: 07.30-18.00 (работа по рабочим дням по графику)
Начало работы: 01.01.2022
Длительность проекта: 01.01.2022-30.09.2023. (Предполагается дальнейшее развитие услуг)
Основные обязанности:

 • поддержка и помощь клиенту в каждодневном уходе;
 • поддержка клиента в повседневной деятельности;
 • организация свободного времени клиента;
 • развивающие занятия с клиентами в индивидуальной и групповой работе;
 • ведение рабочей документации.

Требования к кандидату

 • должен соответствовать одному из представленных ниже требований по подготовке:

1) прошел учебную программу в рамках профессионального уровневого обучения, направленную на достижение результатов обучения, описанных в профессиональном стандарте специальности «работник по уходу»;
2) прошел учебную программу в рамках дополнительного обучения, направленную на достижение результатов обучения, описанных в профессиональном стандарте специальности «работник по уходу»;
3) имеет квалификационное свидетельство работника по социальному уходу, выданное на основании Закона о профессии.

 • знание эстонского языка,
 • умение пользоваться компьютером и офисной техникой.

Мы предлагаем:

 • интересную работу и приобретение ценного опыта;
 • дополнительное обучение;
 • современную рабочую среду;
 • дружелюбный и отзывчивый коллектив.

Дополнительная информация:

 • отпуск 28 дней
 • Заработная плата 1000 евро/мес

Для кандидирования документы (CV, документы об образовании или курсах, выписку из регистра наказаний) можно предоставить в учреждение «Sügis» по адресу ул. Геологическая 18, Силламяэ, 40233 или дигитально подписанное CV и прочие документы можно прислать на эл.почту sugisinfo@hot.ee. Информация по телефону 39 25 793, моб. 5342 1753

 

   

                                                                                                                                                                                                                             

NB! ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!

Учреждение  „Sügis“ ищет  в свой коллектив помощников по уходу на дому

В рамках реализации проекта Европейского Социального фонда нр.2014-2020.2.02.21-0351 «Создание Силламяэского дневного центра для людей с деменцией»» учреждение „Sügis“  примет на работу 2 помощников по уходу на дому.

Рабочая занятость: полная.  
Рабочее время: 08.00-17.00
Начало работы: 01.01.2022
Длительность проекта: 01.01.2022-30.09.2023. (Предполагается дальнейшее развитие услуг)
Основные обязанности:

 • поддержка и помощь клиенту в выполнении гигиенических процедур;
 • поддержка клиента в повседневной деятельности;
 • организация свободного времени клиента;
 • ведение рабочей документации.

Требования к кандидату

 • должен соответствовать одному из представленных ниже требований по подготовке:

1) прошел учебную программу в рамках профессионального уровневого обучения, направленную на достижение результатов обучения, описанных в профессиональном стандарте специальности «работник по уходу»;

2) прошел учебную программу в рамках дополнительного обучения, направленную на достижение результатов обучения, описанных в профессиональном стандарте специальности «работник по уходу»;

3) имеет квалификационное свидетельство работника по социальному уходу, выданное на основании Закона о профессии.

 • знание эстонского языка;
 • умение пользоваться компьютером и офисной техникой.

Мы предлагаем:

 • интересную работу и приобретение ценного опыта;
 • дополнительное обучение;
 • современную рабочую среду;
 • дружелюбный и отзывчивый коллектив.

Дополнительная информация:

 • отпуск 28 дней
 • Заработная плата 1000 евро/мес

Для кандидирования документы (CV, документы об образовании или курсах, выписку из регистра наказаний) можно предоставить в учреждение «Sügis» по адресу ул. Геологическая 18, Силламяэ, 40233 или дигитально подписанное CV и прочие документы можно прислать на эл.почту sugisinfo@hot.ee. Информация по телефону 39 25 793, моб. 5342 1753

 

                                                                                                                                                                                                       

NB! ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!

Учреждение  „Sügis“ ищет  в свой коллектив работников по уходу

В связи с реализацией проекта «Интегрированные услуги в г. Силламяэ» и открытием новых рабочих мест  ищем работников по уходу.
Рабочая занятость: полная.
Вакансий: 2.
Рабочее время: 08.00-17.00
Время приступления  к работе: 01.11.2021
Длительность проекта: 01.11.2021-31.10.2023. (Предполагается  дальнейшее развитие услуг)
Основные обязанности:

 • помощь лицу, нуждающегося в социальных услугах на дому и вне дома,
 • помощь нуждающемуся в делопроизводстве,
 • помощь нуждающемуся в использовании вспомогательных средств, обучение,
 • ведение рабочей документации.

Требования к кандидату

 • социальное или медицинское образование или наличие свидетельства о пройдённых курсах „Hooldustöötaja“,
 • опыт работы работником по уходу не менее 1 года,
 • знание эстонского языка,
 • этичность и толерантность, стрессоустойчивость, способность анализировать, ответственность, честность, ориентированность на саморазвитие, точность, уравновешенность,
 • навык использования компьютера.

Основной отпуск: 28 дней.

Для кандидирования документы (CV, документы об образовании или курсах, выписку из регистра наказаний) можно предоставить в учреждение «Sügis» по адресу ул. Геологическая 18, Силламяэ, 40233 или дигитально подписанное CV и прочие документы можно прислать на эл.почту info@sugis.ee . Информация по телефону 39 25 793, моб. 5342 1753.